นายวรัท สมวงศ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157030010XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การประชุมสถานศึกษาวิชาทหาร นายวรัท สมวงศ์ 10/07/2020 -
2 รายงานการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 นายวรัท สมวงศ์ 03/06/2020 -
3 ทบทวนผู้กำกับนักศึกษาทหาร นายวรัท สมวงศ์ 15/07/2020 -
4 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 นายวรัท สมวงศ์ 27/07/2020 -
5 รายงานผลการเข้าร่วม "งานมุทิตา กษิณานุสรณ์" นายวรัท สมวงศ์ 10/09/2020 -
6 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ “ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน” ปีการศึกษา 2563 นายวรัท สมวงศ์ 23/07/2020 -
7 รายงานผลการเข้าร่วมงาน “มหกรรมศิลปาชีพ และเกษตรธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง” นายวรัท สมวงศ์ 14/08/2020 -
8 กำหนดการสอนวิชาสังคม ส23101 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
9 แผนวัดและประเมินผววิชาสังคมศึกษา ส23101 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
10 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ส23103 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
11 แผนวัดและประเมินผววิชาประวัติศาสตร์ ส23103 นายวรัท สมวงศ์ 01/06/2020 - 31/10/2020
12 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2020 -
13 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 03/08/2020 -
14 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตค.63 นายวรัท สมวงศ์ 17/09/2020 -
15 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ 01/09/2020 -
16 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ 01/09/2020 -
17 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 63 ม.1 นายวรัท สมวงศ์ -
18 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 63 ม.3 นายวรัท สมวงศ์ -