นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157080006XXXX
 • วันเกิด : 04/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091478XXXX
 • Facebook : boontharika sukhathaithum
 • Email : boontharika.suk@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/websit-khru-june/home

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม -
2 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม -