• โรงเรียนแห่งโอกาสและการพัฒนา

    โรงเรียนแห่งโอกาสและการพัฒนา

  • รับสมัครเรียนออนไลน์

    รับสมัครเรียนออนไลน์

  • The New Nomal

คุยกับผู้อำนวยการ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รปค.15

กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2563 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนแบบผสมผสาน : การเรียนรู้วิถีใหม่

Read More
SEO

ประชาสัมพันธ์

รายการ วันที่ โดย
1. กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 0000-00-00 กนกพร จำปา
2. ประชาสัมพันธ์ English for all 0000-00-00 กนกพร จำปา
3. แจ้ง นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ระดับชั้น อนุบาล 2- 3 ป.2 - ป.6 ม.2 - ม.6 2020-05-02 กนกพร จำปา

สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 30 29 59 3
ป.2 62 44 106 4
ป.3 55 40 95 3
ป.4 45 53 98 3
ป.5 55 68 123 4
ป.6 89 67 156 5
ม.1 116 102 218 8
ม.2 81 95 176 6
ม.3 121 92 213 7
ม.4 121 138 259 8
ม.5 86 102 188 6
ม.6 81 105 186 7
อ.1 3 4 7 1
อ.2 9 4 13 1
อ.3 8 3 11 1
รวม 962 946 1908 67

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวกนกพร จำปา -
2 แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
3 แบบสำรวจความต้องการเรียนในช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวนิตยา สวัสดี -
4 แผนการวัดและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ -
5 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.ณัฐดนัย เชาว์ยุทธ์ -
6 แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกนกพร จำปา 02/05/2020 - 02/05/2020
7 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม -
8 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนิตยา สวัสดี -
9 กำหนดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา นางสาวศรัณยา สายบัว -
10 แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 นางสาวนิตยา สวัสดี -

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ประกาศรายชื่อนักเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
2. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา
3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-02 กนกพร จำปา

กิจกรรม

Latest News

ปฏิบัติการมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทร้าน7-รปค.15 และห้องอาหารสำหรับครู

ปฏิบัติการมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีทร้าน7-รปค.15 และห้องอาหารสำหรับครู

Read more
Latest News

แจ้งเลื่อน ! งานรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า

แจ้งเลื่อน ! งานรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า

Read more
Latest News

"R.P.G.15 YouTube Channel War Room"

"R.P.G.15 YouTube Channel War Room" คือศูนย์ปฏิบัติการผลิต/เลือก/คัดสรรบทเรียน&,สื่อการเรียนรู้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครูนำไปใช้จัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมั่นใจ..ไร้กังวล

Read more
Latest News

ขับเคลื่อนต่อยอดแผนการเรียนทวิศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(จบชั้นม.6 ได้วุฒิปว.ช.อีก 1 วุฒิ)

ขับเคลื่อนต่อยอดแผนการเรียนทวิศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(จบชั้นม.6 ได้วุฒิปว.ช.อีก 1 วุฒิ)

Read more

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.