โครงการ/กิจกรรม แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 12:10:23
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนิตยา สวัสดี

รูปภาพกิจกรรม