โครงการ/กิจกรรม กำหนดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2563

กำหนดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 21:52:05
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2563
หน่วยงาน :
รปค.15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย

รูปภาพกิจกรรม